×
การเรียกดูสถิติชำระเงิน

        ในกรณีที่คุณต้องการทราบว่า ลูกค้าของคุณชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง คุณสามารถเรียกดูสถิติการชำระเงินได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "การชำระเงิน" (รูปที่ 1)


รูปที่  1 เมนูการชำระเงิน
   

        2. ระบบจะให้คุณเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติการชำระเงิน ได้ดังนี้
                - วันนี้ : รายงานการชำระเงินของวันนี้
                - เมื่อวาน : รายงานการชำระเงินของเมื่อวาน
                - เดือนนี้ : รายงานการชำระเงินของเดือนนี้ทั้งหมด
                - ปีนี้ : รายงานการชำระเงินของปีนี้
                - ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง : รายงานการชำระเงินย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
                - ย้อนหลัง 7 วัน : รายงานการชำระเงินย้อนหลัง 7 วัน
                - ย้อนหลัง 30 วัน : รายงานการชำระเงินย้อนหลัง 30 วัน
                - เดือนที่แล้ว : รายงานการชำระเงินของเดือนที่แล้ว
                - ย้อนหลัง 1 ปี : รายงานการชำระเงินย้อนหลัง 1 ปี
                - ย้อยหลัง 3 ปี : รายงานการชำระเงินย้อนหลัง 3 ปี
                - กำหนดเอง : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานการชำระเงินได้
    และเมื่อคุณเลือกช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "สร้างรายงาน"


รูปที่ 2 ช่วงเวลาของรายงานการชำระเงิน
   

        3. ระบบจะแสดงให้คุณเห็นว่า ในช่วงเวลาที่คุณเลือก ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางใดเข้ามาบ้าง เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไรและด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติการชำระเงินตามช่วงเวลาที่คุณได้เลือกไว้ปรากฎขึ้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก "Export" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ดาวน์โหลดรายงาน
   

        5. ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลิงค์ดาวน์โหลด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.