×
การแก้ปัญหาหลังการตั้งค่า Gmail

        เมื่อคุณใช้งาน Gmail ในการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ และพบว่าไม่สามารถส่งออกได้ คุณสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดย

        - ตรวจสอบรหัสผ่าน

        เบื้องต้นให้คุณทำการตรวจสอบรหัสผ่านที่ระบุไว้ในส่วนของการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ ว่าเป็นรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อการเข้าใช้งานอีเมล์หรือไม่

        - ตรวจสอบการอนุญาตให้ application  ภายนอกเข้าถึงอีเมล์

        ในกรณีที่รหัสผ่านถูกต้องครบถ้วน ให้คุณทำการตรวจสอบการอนุญาตการเข้าถึง application ภายนอก โดยเข้าไปตรวจสอบตาม link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps  คุณจะพบหน้าการตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึง application ภายนอก (ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ ทาง Gmail จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ให้เรียบร้อยก่อน) จากนั้นให้เลือก “เปิด (Turn on)” เพื่ออนุญาตการเข้าถึง


รูปที่ 1 การอนุญาตการเข้าถึง application


        - ตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Gmail
        ในกรณีที่คุณอนุญาตให้ application ภายนอกเข้าถึงอีเมล์ได้แล้วนั้น หากยังไม่สามารถใช้งานอีเมล์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้คุณดำเนินการตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Google โดยการคลิก link https://accounts.google.com/displayunlockcaptcha ให้คุณดำเนินการตามที่ Google แนะนำ


รูปที่ 2 ตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Google

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.