×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ปัญหาหลังการตั้งค่า Hotmail

การแก้ปัญหาหลังการตั้งค่า Hotmail

        เมื่อคุณใช้งาน Hotmail.com หรือ Live.com ในการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ และพบว่าไม่สามารถส่งออกได้ คุณสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการ เปิดการใช้งานให้โปรแกรมอื่นสามารถเรียกใช้งานได้ โดยขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณทำการ Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ Hotmail ด้วย บัญชีผู้ใช้ที่ได้ตั้งค่าในระบบอีเมล์รูปที่ 1 เข้าสู่ระบบ Hotmail


        2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "การตั้งค้า" ทางมุมบนด้านขวาหน้าจอ จากนั้นคลิก “ตัวเลือก” หรือ Optionรูปที่ 2 การตั้งค่า


        3. จากนั้นให้คุณคลิกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" เลือกเมนูย่อย "POP และ IMAP" และตั้งค่าตัวเลือกของ POP โดยเลือก "ใช่" เพื่อให้อุปกรณ์และแอปใช้งาน POP ได้ จากนั้นคลิก "บันทึก
รูปที่ 3 ตั้งค่าอุปกรณ์และแอปใช้งาน POP ได้


        หมายเหตุ หากทำการแก้ไขตามวิธีดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่ายังไม่สามารถใช้งานอีเมล์ได้ ให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล์ในร้านค้าออนไลน์  ในส่วนของอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ที่ทาง TakraOnline กำหนดไว้ จากเดิมเป็น smtp.live.com ให้ทำการแก้ไขเป็น smtp-mail.outlook.com

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.