×
การแก้ไขการจัดการคูปอง

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของคูปองที่ได้สร้างไว้ คุณสามารถทำได้ด้วยการมาที่หน้ารายการคูปอง จากนั้นคุณจะพบคูปองต่างๆ ที่มีในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงหน้ารายการคูปอง

       

        เมื่อคุณพบคูปองที่ต้องการแก้ไข ให้ทำการคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขด้านท้ายคูปองที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 2
 

รูปที่ 2 การเข้าไปแก้ไขคูปองที่ต้องการ


        คุณจะพบหน้าการแก้ไขคูปองที่เลือกไว้ (รูปที่ 3) โดยการปรากฏของข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการเพิ่มคูปอง แต่มี 1 ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือ “รหัสคูปอง”
ภายหลังการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “บันทึกคูปอง” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลคูปองที่ได้เปลี่ยนแปลง


รูปที่ 3 พื้นที่การแก้ไขคูปองที่เลือกแก้ไข


        ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์การบันทึกคูปอง

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.