×
การแก้ไขข้อมูลลูกค้า
        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า คุณสามารถทำได้ด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายรายชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 แก้ไขข้อมูลลูกค้า
   

        จากนั้นจะพบกับส่วนของการ "แก้ไขข้อมูลลูกค้า" ให้คุณทำงานแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 แก้ไขข้อมูลลูกค้า


        เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก "บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์" หรือ "บันทึกบัญชีลูกค้า" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 บันทึกบัญชีลูกค้าที่แก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.