×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า

การแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า

        ข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า ได้แก่ประเภท, ชื่อ และชื่อที่ใช้แสดง ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์  (แก้ไข) ด้านท้ายชื่อตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขตัวเลือกของสินค้า” คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ และเมื่อแก้ไขเสร็จให้คลิกที่ “ตัวเลือกการบันทึก” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การแก้ไขตัวเลือกสินค้า


        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งถึงผลการบันทึกตัวเลือกของสินค้า ดังรตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งถึงผลการบันทึกตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.