×
การแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขชื่อวิธีการจัดส่งสินค้า หรือกำหนดข้อมูลที่ต้องการใหม่ สามารถทำได้ด้วยการมาที่หน้า “ตั้งค่าการจัดส่ง” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)


รูปที่ 1 หน้ารายการวิธีการจัดส่งสินค้า


        จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีการจัดส่งสินค้าที่คุณได้สร้างไว้ ดังนั้นเมื่อต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่งในรูปแบบใด สามารถทำได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อวิธีจัดส่งนั้นๆ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ปุ่มแก้ไข


        เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขแล้ว ระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขวิธีจัดส่งสินค้า” ระบบจะแสดงข้อมูลที่คุณกำหนดไว้ในตอนแรก (ข้อมูลที่ปรากฏจะขึ้นกับวิธีการจัดส่งสินค้าที่คุณเลือกแก้ไข) คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในพื้นที่เดิมได้เลย และเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึกวิธีจัดส่งสินค้า" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การบันทึกวิธีการจัดส่ง


        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ "อัพเดทการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.