×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขค่าคอมมิชชั่น และสถานะค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ

การแก้ไขค่าคอมมิชชั่น และสถานะค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ

        ค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าที่รอการตรวจสอบ โดยปกติแล้วจะตั้งไว้สำหรับรายการสั่งซื้อที่เจ้าของร้านต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นที่พร้อมชำระเงิน เจ้าของร้านค้าสามารถทำการตั้งค่าค่าคอมมิชชั่นที่ต้องการให้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่รอ หรือไม่รอการตรวจสอบได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปที่เมนู "AFFILIATE" และเลือกเมนูย่อย "จัดการการเงิน" จากนั้นคลิกที่ “ดู/แก้ไข” ในคอลัมน์คอมมิชชั่น ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ
        2. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการค่าคอมมิชชั่นของ Affiliate ที่เลือก ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ท้ายออเดอร์ ID ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 แก้ไขสถานะการรอการตรวจสอบ
   

        3. ระบบจะแสดงช่องข้อมูลที่คอลัมน์ค่าคอมมิชชั่น และคอลัมน์รอการตรวจสอบ ที่สามารถให้ทำการเปลี่ยนสถานะได้ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนมูลค่าค่าคอมมิชชั่น และสถานะค่าคอมมิชชั่นให้เป็นไม่รอการตรวจสอบได้ ในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สถานะรอการตรวจสอบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.