×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขตัวแทน Dropship

การแก้ไขตัวแทน Dropship

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลตัวแทน Dropship ด้วยตัวเอง คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณไปที่เมนู "ลูกค้า" และเลือกเมนูย่อย "Dropship" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนู Dropship
   

        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการบัญชี Dropship ที่มีอยู่ในร้านค้าค้าออนไลน์ ให้คุณคลิกไปที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ด้านท้ายรายการตัวแทน Dropship ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สัญลักษณ์แก้ไข
   

        3. เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขด้านท้ายรายการ Dropship เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของบัญชี Dropship ดังรูปตัวอย่างที่ 3

รูปที่ 3 แก้ไข Dropship
   

        ซึ่งการแก้ไขข้อมูลตัวแทน Dropship เจ้าของร้านสามารถแก้ไขได้ 3 กรณี คือ
                - กรณีต้องการแก้ไขระดับ Dropship : เจ้าของร้านสามารถแก้ไขระดับ Dropship ของตัวแทน Dropship รายนั้นๆได้ ซี่งทำให้ส่วนลดของราคาสินค้าสำหรับ Dropship เปลี่ยนไป ตามระดับส่วนลดที่เจ้าของร้านได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน Dropship
                - กรณีต้องแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ : เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของตัวแทน Dropship ได้ดังตัวอย่างรูป 4


รูปที่ 4 รายละเอียดที่อยู่
   

        หมายเหตุ รายละเอียดที่อยู่ของตัวแทน Dropship จะเป็นชื่อที่อยู่ที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ใช้สร้างใบที่อยู่จัดส่งไปยังลูกค้าของตัวแทน Dropship เอง
                - การอนุมัติสิทธิ์การเป็นตัวแทน Dropship : เจ้าของร้านสามารถอนุมัติสิทธิ์การเป็นตัวแทน Dropship ได้ ในกรณีที่เจ้าของร้านได้ตั้งค่าปิดใช้งานยืนยันการสมัคร Dropship อัตโนมัติ ในขั้นตอนการตั้งค่าเปิดใช้งานระบบ Dropship ซึ่งรายการบัญชี Dropship ที่รอการอนุมัติจากเจ้าของร้านจะปรากฎดังตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 รายการตัวแทน Dropship
   

        ซึ่งคุณสามารถอนุมัติสิทธิ์การเป็นตัวแทน Dropship ได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" เพื่อไปอนุมัติการเป็นตัวแทน Dropship และคลิกเปิดเครื่องหมาย "เปิดใช้งาน?" (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 อนุมัติการสมัครตัวแทน Dropship
   

        จากนั้นให้คลิกที่ “บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” เพื่อให้ระบบส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทน Dropship จะได้รับอีเมลในการแจ้งผลการอนุมัติเป็นตัวแทน Dropship (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 อีเมล์แจ้งการอนุมัติการเป็นตัวแทน Dropship


        หมายเหตุ ในกรณีที่เจ้าของร้านได้เปิดการใช้งานยืนยันการสมัคร Dropship อัตโนมัติ เจ้าของร้านจะต้องเข้ามากำหนดระดับของตัวแทน Dropship ด้วย เพราะระบบจะไม่ได้กำหนดระดับของตัวแทน Dropship


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.