×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขรูปแบบภาษี

การแก้ไขรูปแบบภาษี

        เมื่อคุณต้องการแก้ไขข้อมูลของรายการภาษี ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, การกำหนดอัตราภาษี หรือพื้นที่ใหม่ สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณที่เมนู "ตั้งค่าขั้นสูง" และเลือกเมนูย่อย “ภาษี” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการภาษี (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการภาษี
   

        2. เมื่ออยู่ที่หน้ารายการภาษี คุณสามารถแก้ไขชื่อของรูปแบบภาษีที่มีอยู่ในระบบได้ โดยการคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขด้านท้ายชื่อรายการภาษีที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แก้ไขรายการภาษี
   

        3. จากนั้นที่พื้นที่ข้อมูล “ชื่อ” ระบบจะอนุญาตให้ทำการแก้ไข (หมายเลข 1) และเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นให้คุณทำการคลิก “บันทึก” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลใหม่ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้คลิกที่ “ยกเลิก” (หมายเลข 2) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขภาษี
   

        4. หากคุณต้องการแก้ไขกฎเกณฑ์ในการใช้งานภาษีที่ต้องการ สามารถทำได้โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ “กฎ” ด้านท้ายชื่อภาษีที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงรายการข้อกำหนดภาษี (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 รายการข้อกำหนดภาษี
   

        5. คุณสามารถเลือกแก้ไขข้อมูล %ภาษีด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้าย %ภาษี ที่ต้องการ และระบุ%ภาษี จากนั้นคลิก "บันทึก" (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แก้ไขข้อมูล %ภาษี
   

        6. เมื่อคลิกบันทึก ระบบจะทำการบันทึกอัตราภาษี (%ภาษี) โดยมีข้อความแจ้งผลการบันทึกอัตราภาษี และที่ข้อมูล %ภาษี จะแสดงอัตราภาษีใหม่ที่ได้กำหนดไว้ (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ผลลัพธ์การบันทึกกฏภาษี
   

        7. คุณสามารถทำซ้ำในขั้นตอนการแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อกำหนดได้ตามต้องการ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.