×
การแก้ไขสกุลเงิน

        กรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลสกุลเงิน เช่น ต้องการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน เพราะที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเข้าไปแก้ไข โดยมีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้เข้าไปยัง "ตั้งค่าขั้นสูง" เลือกเมนูย่อย "สกุลเงิน" เพื่อมายังหน้ารายการสกุลเงิน (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการสกุลเงิน


        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการสกุลเงินที่ต้องการแก้ไข  (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 แก้ไขรายการสกุลเงิน


        3. ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงิน ให้คุณแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิก "บันทึกค่าเงิน" (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 แก้ไขข้อมูลสกุลเงิน


        4. รอจนกว่าระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกค่าเงินเรียบร้อยแล้ว" เพื่อยืนยันการแก้ไข (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 แสดงผลลัพธ์การแก้ไขสกุลเงิน


        5. เมื่อกลับไปยังหน้ารายการสกุลเงินจะพบรายการสกุลเงินที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 รายการสกุลเงินที่แก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.