×
การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขสถานะการชำระเงิน จากหน้าแก้ไขออเดอร์ให้คุณมาที่ส่วนของ “สถานะการชำระเงิน” ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่การจัดการสถานะการชำระเงิน


จากพื้นที่สถานะการชำระเงิน ข้อมูลเบื้องต้นที่คุณสามารถใช้งานในการสถานะการชำระเงินมีดังนี้

        วิธีการชำระเงิน :  แสดงช่องทางการชำระเงินของออเดอร์

        แจ้งชำระเงิน? : เป็นสถานะการแจ้งชำระเงินค่าสินค้าจากทางลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการแจ้งชำระค่าสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือชำระเงินผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ (ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่คุณได้เปิดใช้งานภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ) ระบบจะมีการเช็คสถานะให้อัตโนมัติ แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางสื่อสารอื่นที่คุณมีให้ลูกค้า (อีเมล์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นต้น) คุณสามารถเข้ามาเปลี่ยนสถานะการแจ้งชำระเงินให้กับลูกค้าได้ด้วยตนเอง

        ชำระเงินแล้ว? : เป็นสถานะที่ให้ทางเจ้าของร้านค้าเปลี่ยนเพื่อแจ้งถึงผลการรับชำระเงินจากทางลูกค้า เพราะโดยปรกติเมื่อลูกค้ามีการแจ้งชำระเงินเข้ามา ทางเจ้าของร้านค้าต้องมีการตรวจสอบการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการต่อไป ดังนั้นเมื่อคุณตรวจสอบว่าลูกค้ามีการชำระเงินเข้ามาจริงคุณสามารถแจ้งผลการตรวจสอบการชำระเงินได้ โดยการทำเครื่องหมายที่ด้านท้ายชำระเงินแล้ว? 


ตัวอย่างของการเลือกแจ้งผลการ แจ้งชำระเงิน? และ ชำระเงินแล้ว? สำเร็จเรียบร้อย ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การแก้ไขสถานะการชำระเงิน


        ซึ่งสถานะของการชำระเงิน ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ โดยลูกค้ากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และทำการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ด้วยชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านที่ลูกค้ากำหนด และลูกค้าเลือกดูที่ ประวัติออเดอร์ ลูกค้าจะพบประวติออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อกับทางร้านค้าของคุณไว้ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงประวัติออเดอร์ 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.