×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขสถานะออเดอร์เบื้องต้น

การแก้ไขสถานะออเดอร์เบื้องต้น

        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์ จากหน้าแก้ไขออเดอร์ ให้คุณเลื่อนมาที่ส่วนของ “สถานะออเดอร์” ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 การแก้ไขสถานะออเดอร์


โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้
        - ดำเนินการ? : เมื่อคุณดำเนินการในออเดอร์นี้เป็นที่เรียบร้อย และต้องเปลี่ยนสถานะให้ทราบว่าเป็นออเดอร์ที่มีการซื้อ-ขายเสร็จเรียบร้อย ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านท้ายดำเนินการ?
        - สถานะ : ใช้เพื่อแจ้งสถานะของออเดอร์ โดยระบบมีตัวเลือกของสถานะออเดอร์ ดังตัวอย่าง รูปที่ 2


รูปที่ 2 การเลือกสถานะของออเดอร์
          

                - ออเดอร์ใหม่ :  แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มาใหม่
                - รอชำระเงิน : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่รอการชำระเงิน หรือตรวจสอบการชำระเงิน
                - จัดส่งแล้ว : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
                - เปิด(สำหรับ mPay) : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มีการเปิดแล้ว กรณีที่ลูกค้าชำระผ่าน mPay
                - กำลังดำเนินการ(สำหรับ mPay)  : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ กรณีที่ลูกค้าชำระผ่าน mPay
                - อยู่ในระหว่างดำเนินการ(สำหรับ mPay)  : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ กรณีที่ลูกค้าชำระผ่าน mPay
                - ไม่สำเร็จ(สำหรับ mPay) : แสดงสถานะว่าเป็นออดเดอร์ที่ยกเลิก/ล้มเหลว กรณีที่ลูกค้าชำระผ่าน mPay
       
        - ยกเลิกแล้ว? : ในกรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์
        - วันที่ออเดอร์ : กรณีต้องการแก้ไขวันที่ของออเดอร์
        - วิธีการติดตามสินค้า : ในกรณีที่มีวิธีการติดตามสินค้าอื่นเพิ่มเติมสามารถระบุได้
        - หมายเลขพัสดุ : ในกรณีที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทราบเพื่อใช้ติดตามการส่งสินค้าดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การดำเนินการสถานะออเดอร์


        ในกรณีที่คุณจัดการเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์เสร็จเรียบร้อย ต้องทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ด้วยคลิกที่ “บันทึกออเดอร์” ด้านท้ายสุดของหน้าแก้ไขออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.