×
การแก้ไขสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการเข้าไปแก้ไขสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคำผิด, แก้ไขราคาขาย, การปรับรูปภาพ, การเพิ่มรายการตัวเลือกสินค้า หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้า เป็นต้น คุณสามารถเข้าไปแก้ไขที่สินค้าที่ต้องการได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ (แก้ไข) ด้านท้ายสินค้าที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การแก้ไขสินค้า


        คุณจะพบหน้าการแก้ไขสินค้า และพื้นที่ข้อมูลสำหรับการแก้ไขสินค้า โดยรายละเอียดของสินค้าที่สามารถแก้ไขได้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของรูปแบบสินค้าที่กำหนดไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 หน้าการแก้ไขสินค้า


        คุณสามารถเข้าจัดการข้อมูลต่างๆ ของสินค้า ได้ตามต้องการ ในกรณีที่แก้ไขข้อมูลส่วนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยต้องไม่ลืมคลิก “บันทึกสินค้า” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การบันทึกการแก้ไขสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.