×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขสินค้า Flash Sale

การแก้ไขสินค้า Flash Sale

        ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสินค้า Flash Sale สามารถทำได้ดังนี้
1. ให้คุณเข้าไปที่การจัดการร้านค้าออนไลน์ และไปที่เมนู การตลาด > Flash Sale จะเจอกับรายการสินค้าที่กำการ Flash Sale อยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลของสินค้า ให้คลิกที่ “แก้ไข” ที่รายการสินค้าที่ต้องการ

2. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของสินค้า Flash Sale คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึก”


 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.