×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขหน้าเนื้อหา

การแก้ไขหน้าเนื้อหา

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าเนื้อหาที่อยู่ภายในร้านค้าออนไลน์สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไปที่เมนู "หน้าเนื้อหา" และเลือกเมนูย่อย "หน้าเนื้อหาทั้งหมด" (รูปที่ 7)


รูปที่ 7 เมนูเนื้อหาทั้งหมด


        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการหน้าเนื้อหาที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ ในกรณีเจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าเนื้อหาที่ต้องการ ให้ทำการคลิกไปที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ด้านท้ายรายการหน้าเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 ปุ่มแก้ไขหน้าเนื้อหา


        3. ระบบจะแสดงหน้า"แก้ไขหน้าเนื้อหา"ซึ่งจะปรากฎรายละเอียดที่เจ้าของร้านสามารถแก้ไขได้ (รูปที่ 9)รูปที่ 9 รายละเอียดหน้าแก้ไขหน้าเนื้อหา


        4. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการในหน้าเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "บันทึกเนื้อหา" (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ปุ่มบันทึกเนื้อหา


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว" เพื่อเป็นการแจ้งว่าระบบได้บันทึกเนื้อหาที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว (รูปที่ 11)


รูปที่ 11 แสดงข้อความ "บันทึกเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.