×
การแก้ไขหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหมวดสินค้า คุณสามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายหมวดสินค้าที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 สัญลักษณ์แก้ไข

        ภายหลังที่คลิกแก้ไข ระบบจะแสดงส่วนการแก้ไขหมวดสินค้า โดยรายละเอียดที่ปรากฏ คุณสามารถแก้ไขจัดการในข้อมูลที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าการแก้ไขหมวดสินค้า

        ภายหลังการแก้ไขรายละเอียดหมวดสินค้า ต้องทำการคลิก “บันทึกหมวดสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.