×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร

การแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร

กรณีที่คุณต้องการแก้ไขหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. หลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้ารายการหมวดหมู่ข่าวสารเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 แก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร
   

        2. ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร โดยแสดงรายละเอียดเดิมที่ระบุไว้ดังตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่ และยังสามารถ เปิด-ปิด การใช้งานหมวดหมู่ข่าวสารที่เลือกได้เช่นกัน จากนั้นให้คุณคลิก “บันทึกหมวดของข่าวสาร” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง(รูปที่ 2)


รูปที่ 2 แก้ไขข้อมูลของหมวดหมู่ข่าวสาร

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.