×
การแก้ไขเนื้อหาบทความตัวแทนจำหน่าย

        คุณสามารถใส่บทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งจะแสดงอยู่ในหน้าการสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่สนใจอยากเป็นตัวแทน Affiliate ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นและทำการสมัครสมาชิก ซึ่งคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณไปที่เมนู "หน้าเนื้อหา" เลือกเมนูย่อย "หน้าเนื้อหาทั้งหมด" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูย่อยหน้าเนื้อหาทั้งหมด
   

        2. ระบบจะแสดงรายการเนื้อหาทั้งหมดที่มีในระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการเนื้อหา "Affiliate" (รูปที่ 2)

รูปทึ่ 2 บทความ Affiliate
   

        3. ให้คุณทำการระบุบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากนั้นคลิก "บันทึกเนื้อหา" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แก้ไขบทความตัวแทนจำหน่าย
   

        4. เมื่อบันทึกเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว บทความจะแสดงอยู่ที่หน้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การแสดงบทความตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.