×
การแก้ไขเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงของการเป็นตัวแทน

        ในฐานะเจ้าของร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถทำการแสดงเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงของระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่จะปรากฏในหน้าการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ เบื้องต้นระบบร้านค้าออนไลน์ ได้แสดงข้อความตัวอย่างคือ “เนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงของระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้า” คุณสามารถใส่เงื่อนไขหรือข้อตกลงของการเป็นตัวแทนได้ตามต้องการ โดยขั้นตอนการใส่รายละเอียดมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าขั้นสูง” เลือกเมนูย่อย “อีเมล์เทมเพลต” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูย่อยอีเมล์เทมเพลต
   

        3. ระบบจะแสดงรายการรูปแบบอีเมล์เทมเพลต ที่มีอยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ ให้คุณคลิกสัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการ "Affiliate Agreement" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 Affiliate Agreement
   

        4. จากนั้นระบบแสดงพื้นที่การแก้ไข Affiliate Agreements ให้คุณทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ต้องการ ในส่วนของ "เรื่อง" และเมื่อใส่เงื่อนไขข้อตกลงที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยให้คุณทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยการคลิกที่ “บันทึก” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การแก้ไข Affiliate Agreements
   

        5. ภายหลังการคลิกบันทึก ระบบจะแสดงผลการบันทึก และปรากฏเนื้อหาที่คุณได้ทำการระบุไว้ (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ตัวอย่างเนื้อหาที่ได้ทำการระบุ
   

        6. เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ในส่วนของการระบุข้อมูลผู้สมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณจะพบเนื้อหาเงื่อนไขที่คุณได้ทำการกำหนดไว้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แสดงเงื่อนไขและข้อตกลงในหน้าผู้สมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.