×
การแก้ไขเมนูหน้าร้าน

        ในกรณีที่ต้องการจัดการแก้ไขเมนูที่มีอยู่ในรายการเมนู คุณสามารถทำได้ โดยคุณสามารถคลิกที่ “แก้ไข” ท้ายชื่อเมนูที่ต้องการจัดการ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแก้ไขเมนู


        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ในการจัดการเมนูที่เลือกแก้ไข (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับการเพิ่มเมนู คุณสามารถเลือกจัดการได้ตามต้องการ โดยภายหลังการแก้ไขข้อมูลต้องทำการคลิก “บันทึกเมนู” ทุกครั้ง


รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าการแก้ไขเมนูหน้าร้าน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.