×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขแบรนด์สินค้า

การแก้ไขแบรนด์สินค้า

ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลของแบรนด์สินค้าที่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าไปที่เมนู "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แบรนด์สินค้า" ระบบจะแสดงรายการของแบรนด์ทั้งหมด (รูปที่ 9)


รูปที่ 9 รายการแบรนด์


        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ที่ด้านท้ายรายการแบรนด์ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 10)


รูปที่ 10 สัญลักษณ์แก้ไข


        3. ให้คุณแก้ไขข้อมูลของแบรนด์สินค้าตามต้องการ (รูปที่ 11)


รูปที่ 11 แก้ไขแบรนด์สินค้า


        4. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึกแบรนด์" (รูปที่ 12) และระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกแบรนด์เรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 13)

รูปที่ 12 บันทึกแบรนด์


รูปที่ 13 ระบบแสดงข้อความ "บันทึกแบรนด์เรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.