×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขแผนกสินค้า

การแก้ไขแผนกสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลของแผนกสินค้าที่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้   

        1. ให้คุณเข้าไปที่เมนู "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แผนกสินค้า" ระบบจะแสดงรายการของแผนกสินค้าทั้งหมด (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการแผนกสินค้า
   

        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ที่ด้านท้ายรายการแผนกสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 สัญลักษณ์แก้ไข
   

        3. ให้คุณแก้ไขข้อมูลของแผนกสินค้าตามต้องการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แก้ไขข้อมูลแผนกสินค้า
   

        4. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึกแผนกสินค้า" (รูปที่ 4) และระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกแผนกสินค้าเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 บันทึกแผนกสินค้า


รูปที่ 5 ระบบแสดงข้อความ "บันทึกแผนกสินค้าเรียบร้อยแล้ว"
   

        5. หากคุณไปที่รายการแผนกสินค้า จะพบกับแผนกสินค้าที่คุณได้ทำการแก้ไขข้อมูล (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 รายการแผนกสินค้าที่แก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.