×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขโซเชียลออเดอร์

การแก้ไขโซเชียลออเดอร์

        หากเจ้าของร้านค้าต้องการแก้ไขรายการโซเชียลออเดอร์สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่เข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย ให้ไปที่เมนู "ออเดอร์" และเลือกเมนูย่อย "โซเชียลออเดอร์" (รูปที่ 1)
 

รูปที่ 1 โซเชียลออเดอร์

        2. ระบบจะแสดงรายการโซเชียลออเดอร์ ที่เจ้าของร้านได้ทำการเพิ่มเอาไว้ (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 2 รายการโซเชียลออเดอร์

    โดยรายละเอียดของรายการโซเชียลออเดอร์มีดังนี้

        - ID : เป็นลำดับของโซเชียลออเดอร์ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์

        - ชื่อลูกค้าบนโซเชียล : ชื่อของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในรายการโซเชียลออเดอร์

        - ประเภทโซเชียล : ช่องทางหรือโซเชียลมีเดียที่ลูกค้ารายนี้สั่งซื้อสินค้า

        - วันที่สร้าง : วันที่สร้างรายการโซเชียลออเดอร์

        - ดูลิงค์ : เป็นลิงค์ที่ให้ลูกค้าคลิกเพื่อยืนยันออเดอร์ หรือดูสถานะของออเดอร์

        - แก้ไข : แก้ไขรายการละเอียดของโซเชียลออเดอร์

        - ดูออเดอร์ : ดูรายละเอียดของออเดอร์ เมื่อออเดอร์ดังกล่าวผ่านการยืนยันออเดอร์จากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

        3. หากเจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลภายในรายการโซเชียลออเดอร์ ให้ที่สัญลักษณ์แก้ไข ด้านท้ายรายการโซเชียลที่ต้องการ (รูปที่ 3)

 

รูปที่ 3 แก้ไข

        4. ระบบจะแสดงข้อมูลภายในรายการโซเชียลออเดอร์ เจ้าร้านทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ "บันทึกโซเชียลออเดอร์" (รูปที่ 4)

 

รูปที่ 4 บันทึกโซเชียลออเดอร์

        5. เมื่อบันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกโซเชียลออเดอร์เรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 5)

 

รูปที่ 5 แสดงข้อความ "บันทึกโซเชียลออเดอร์เรียบร้อยแล้ว"ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.