×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไข Ads โฆษณา

การแก้ไข Ads โฆษณา

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการแก้ไข Ads โฆษณา สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยังเมนู "ปรับแต่งร้านค้า" และเลือกเมนูย่อย "Ads โฆษณา" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนู Ads โฆษณา


        2. ระบบจะแสดงรายการ Ads โฆษณา ที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 รายการ Ads โฆษณา


        ซึ่งในหน้ารายการ Ads โฆษณา ระบบจะแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของ Ads โฆษณา ดังนี้
                - ID : ลำดับของ Ads โฆษณา ซึ่งระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
                - ชื่อ : ชื่อของ Ads โฆษณา
                - ตำแหน่ง : ตำแหน่งการแสดงของ Ads โฆษณา ในหน้าร้านค้าออนไลน์
                - วันที่สร้าง : วันที่สร้าง Ads โฆษณา
                - วันสิ้นสุด : วันสุดท้ายของการแสดง Ads โฆษณา ในหน้าร้านค้าออนไลน์
                - เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งาน Ads โฆษณา
                - แก้ไข : ปุ่มสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล Ads โฆษณา
        ในกรณีที่ต้องการแก้ไข Ads โฆษณา ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ด้านท้ายรายการ Ads โฆษณาที่ต้องการ


        3. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่สำหรับแก้ไข Ads โฆษณา เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 พื้นที่แก้ไข Ads โฆษณา


        4. เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกบันทึกเพื่อยืนยันการแก้ไข และระบบจะแสดงข้อความ "บันทึก Ads โฆษณาเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงข้อความ"บันทึก Ads โฆษณาเรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.