×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไข Affifliate

การแก้ไข Affifliate

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขตัวแทน Affiliate ด้วยตัวเอง คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปที่เมนู "Affiliate" เลือกเมนูย่อย "รายการ Affiliate" ระบบจะแสดงรายการ Affiliate ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการของตัวแทนที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการ Affiliate
   

        2. คุณจะพบหน้าแก้ไข Affiliate ซึ่งแสดงข้อมูลของตัวแทน Affiliate ท่านนั้น โดยคุณสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแทน หรือทำการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติตัวแทนท่านนั้นได้ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แก้ไขข้อมูลตัวแทน
   

        3. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ "บันทึก Affiliate" หรือในกรณีที่ต้องการแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้กับตัวแทนทราบทางอีเมล์ให้คลิก "บันทึก Affiliate และส่งอีเมล์"


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.