×
การแสดงผลและลักษณะการซื้อสินค้าโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท

        เมื่อคุณจัดการสร้างกลุ่มย่อยโปรโมชั่น และนำมาจัดโปรโมชั่นเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถพบรายการโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ที่บริเวณหน้าร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่ด้านหน้าร้านค้าออนไลน์


        เมื่อลูกค้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่โปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจ ลูกค้าจะพบเซ็ทสินค้าที่คุณจัดชุดไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงกลุ่มย่อยโปรโมชั่น ในโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า


        จากรูปตัวอย่าง ลูกค้าจะต้องเลือกซื้อเสื้อคอจีนผ้านิ่ม หรือเสื้อไหมพรมแขนกุด พร้อมกับกางเกงยีนส์ขาเดฟเอวสูง โดยราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายคือ 1,200 บาท
        ดังนั้นคุณสามารถจัดทำโปรโมชั่นเซ็ทสินค้า ที่นำสินค้าในร้านค้ามาจัดเซ็ท จับคู่เพื่อทำการตลาดได้ตลอดเวลา


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.