×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้คะแนนสะสมเพื่อนำมาเป็นส่วนลด

การใช้คะแนนสะสมเพื่อนำมาเป็นส่วนลด

        เมื่อลูกค้ามีคะแนนสะสมเกิดขึ้น ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป โดยในครั้งถัดไปของการซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบพื้นที่ของคะแนนสะสม ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 พื้นที่ของการใช้คะแนนสะสม


        ที่พื้นที่คะแนนสะสมดังกล่าวลูกค้าสามารถระบุคะแนนที่ต้องการใช้งานลงไป เพื่อใช้เป็นส่วนลด (หมายเลข 1) จากนั้นคลิกที่ “ใช้ส่วนลด” (หมายเลข 2) เพื่อให้ระบบคำนวณส่วนลดที่ได้ ระบบจะแจ้งส่วนลดที่ได้รับ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 ตัวอย่างลำดับขั้นตอนของการใช้งานคะแนนสะสม        ที่บริเวณข้อมูลออเดอร์ (รูปที่ 3) ลูกค้าจะเห็นได้ว่ายอดที่ต้องชำระจะมีการลดราคาจากคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อย

รูปที่ 3 ตัวอย่างการลดราคาจากคะแนนส่วนลดที่ใช้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.