×
การใช้งานคูปอง

        เมื่อคุณได้ทำการสร้างคูปองในรูปแบบส่วนลดที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย คุณต้องนำรหัสคูปองไปแจกให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้นำรหัสคูปองดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณต้องการ โดยช่องทางการนำรหัสคูปองไปแจกให้กับลูกค้า คุณสามารถส่งผ่านอีเมล์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ หรือส่งผ่านช่องทางที่คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้
        เมื่อลูกค้าได้รับรหัสคูปองส่วนลด ลูกค้าสามารถนำรหัสคูปองดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยภายหลังการเลือกสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบพื้นที่ให้ระบุรหัสคูปองดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 พื้นที่การใช้งานรหัสคูปองส่วนลด        ให้ลูกค้านำรหัสคูปองที่ได้รับมาระบุที่ส่วนคูปอง และคลิกที่ “ใช้ส่วนลด” ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลด


       

        ภายหลังการคลิก “ใช้ส่วนลด” ระบบจะแสดงรายละเอียดของส่วนลดที่ได้รับ พร้อมทั้งแสดงส่วนลดที่ข้อมูลออเดอร์ ตัวอย่างดังรูปที่ 3 จากนั้นลูกค้าสามารถดำเนินการชำระค่าสินค้าตามขั้นตอนอื่นต่อไป
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงส่วนลดจากการใช้งานคูปอง

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.