×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้งานการประมาณค่าจัดส่งในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

การใช้งานการประมาณค่าจัดส่งในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        ในระบบร้านค้าค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เมื่อลูกค้าได้เลือกสินค้าตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว สินค้าที่เลือกจะลูกจัดเก็บไว้ในตะกร้าสินค้า หากลูกค้าต้องการตรวจสอบค่าจัดส่ง ก่อนการสั่งซื้อและชำระเงินสามารถใช้งานได้ดังนี้
        1.หลังจากที่ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้ลูกค้าคลิกไปที่รูปตะกร้าสินค้า (รูปที่ 1)
 

รูปที่ 1 ดูตะกร้าสินค้า

        2. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่อยู่ภายในตะกร้าสินค้า โดยในพื้นที่นี้ลูกค้าสามารถประมาณค่าจัดส่งได้ ก่อนคลิกชำระเงิน (รูปที่ 2)
 

รูปที่ 2 ค่าจัดส่ง

        ซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าจะต้องระบุเพื่อประมาณค่าจัดส่งมีดังนี้
                - ประเทศ : เลือกประเทศที่ต้องการให้จัดส่ง
                - จังหวัด : เลือกจังหวัดที่ต้องการให้จัดส่ง
                - รหัสไปรษณีย์ : ระบุรหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ที่ต้องการให้จัดส่ง
        3. เมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม "แสดงวิธีการจัดส่ง" ระบบจะแสดงค่าจัดส่งของแต่ละรูปแบบการจัดส่ง ที่ร้านค้าออนไลน์รองรับ (รูปที่ 3)
 

รูปที่ 3 ค่าจัดส่งแต่ะละรูปแบบการจัดส่งร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.