×
การใช้งานบัตรของขวัญที่แทรกอยู่ในชิ้นสินค้า

        กรณีนี้ลูกค้าต้องทำการซื้อสินค้าที่เปิดใช้งานบัตรของขวัญไว้ ดังรูปตัวอย่าง (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 สินค้าที่มีบัตรของขวัญ


        เมื่อลูกค้าทำการซื้อสินค้าในรายการที่กำหนดใช้งานบัตรของขวัญไว้ และมีการแจ้งชำระเงินมายังเจ้าของร้าน เจ้าของร้านสามารถเข้าไปจัดการออเดอร์นั้นของลูกค้าได้ตามวิธีปรกติ เมื่อการดำเนินการจากเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว ในหน้าแก้ไขออเดอร์เจ้าของร้าน จะพบปุ่ม “ส่งรหัสบัตรของขวัญ” ให้เจ้าของร้านคลิกที่ปุ่ม “ส่งรหัสบัตรของขวัญ” เพื่อทำการส่งรหัสบัตรของขวัญให้กับลูกค้า (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ส่งรหัสบัตรของขวัญ


        ภายหลังที่เจ้าของร้านคลิก “ส่งรหัสบัตรของขวัญ” ระบบจะมีข้อความให้เจ้าของร้านยืนยัน “ส่งเมลรหัสบัตรกำนัล?” หากยืนยัน ให้เจ้าของร้านคลิก “ตกลง” หากต้องการยกเลิก ให้เจ้าของร้านคลิก “ยกเลิก” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ยืนยันการส่งเมลรหัสบัตรกำนัน


        จากนั้นเจ้าของร้านจะพบข้อความที่ระบบแจ้งผลการส่งอีเมลรหัสบัตรของขวัญ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ข้อความยืนยันการส่งเมลรหัสบัตรกำนัน


        เมื่อเจ้าของร้านยืนยันการส่งอีเมลรหัสบัตรของขวัญเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งไปยังลูกค้า ลูกค้าสามารถคลิกที่ลิงก์ (รูปที่ 5)


รูปที่ 5 อีเมลที่ลูกค้าได้รับ


        เมื่อเจ้าของร้านยืนยันการส่งอีเมลรหัสบัตรของขวัญเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งไปยังลูกค้า ลูกค้าสามารถคลิกที่ลิงก์ (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 รายการบัตรของขวัญ


        ลูกค้าสามารถนำรหัสบัตรของขวัญไปใช้แลกส่วนลด ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ส่วนของการใช้งานบัตรของขวัญ


        โดยนำรหัสบัตรของขวัญที่ได้ ใส่ในช่องบัตรของขวัญ และคลิก “ใช้ส่วนลด” (รูปที่ 8) ซึ่งระบบจะแสดงส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ (ส่วนลดแสดงตามที่เจ้าของร้านทำการกำหนด) และวันที่สามารถใช้งานบัตรของขวัญ (รูปที่ 9)

รูปที่ 8 การใช้งานบัตรของขวัญ


รูปที่ 9 รายละเอียดบัตรของขวัญ


        จากนั้นเมื่อทำการรวมออเดอร์ ระบบจะหักส่วนลดที่ลูกค้าได้จากบัตรของขวัญให้อัตโนมัติ  (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ระบบหักส่วนลดที่ลูกค้าได้จากบัตรของขวัญอัตโนมัติ


        หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของร้านค้า ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีการเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ข้อความแจ้งเตือนไม่สามารถซื้อบัตรของขวัญโดยไม่มีบัญชีผู้ใช้

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.