×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้งานพื้นที่ที่กำหนดไว้

การใช้งานพื้นที่ที่กำหนดไว้

        ในกรณีที่ต้องการกำหนดค่าจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่ได้สร้างไว้ คุณต้องนำมาจับคู่กับวิธีการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ ซึ่งการสร้างวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า ทางระบบจะกำหนดให้พื้นที่การใช้งานค่าจัดส่งสินค้าเป็นทั่วโลก (Worldwide) เป็นค่ามาตรฐาน เมื่อคุณทำการสร้างวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า แต่ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าจัดส่งสินค้า ให้กับพื้นที่ต่างๆ มีค่าจัดส่งที่ไม่เท่ากัน คุณสามารถจัดการจับคู่พื้นที่ที่ต้องการจัดการเข้ากับวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยตัวคุณเองได้ โดยขั้นตอนดังนี้
        1. ในกรณีที่คุณเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าใหม่ หรือเข้ามาแก้ไขวิธีการจัดส่งสินค้าที่มีอยู่แล้ว ให้มองหาข้อมูล “การจำกัดพื้นที่” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การเลือกประเภทของการจำกัดพื้นที่


        2. ค่ามาตราฐานที่ระบบกำหนดให้คือพื้นที่การจัดส่งใช้งานได้ทั่วโลก (Worldwide) โดยข้อมูลของการจำกัดพื้นที่มีให้ใช้งานดังนี้
                - Worldwide : กรณีเลือก Worldwide หมายความถึง วิธีคิดค่าจัดส่งสินค้านี้จะใช้งานได้ทั่วโลก ลูกค้าสามารถเห็นและเลือกวิธีการส่งสินค้านี้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด
                - Allow Zones : คือการอนุญาตเป็นบางพื้นที่ที่สามารถใช้งานค่าจัดส่งสินค้านี้ได้ ในกรณีที่คุณเลือก Allow Zones ระบบจะให้คุณเลือกว่าต้องการให้ลูกค้าในพื้นที่ใด สามารถใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ได้บ้าง
                - Deny Zones : ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้พื้นที่ใดใช้วิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ ให้คุณเลือก Deny Zones ดังนั้นลูกค้าที่มีที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ Deny Zones จะไม่สามารถใช้งานวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ได้
        

        ตัวย่างในกรณีที่คุณเลือกใช้งาน Allow Zones คุณจะเห็นข้อมูล “เลือกการจำกัดพื้นที่” ปรากฏขึ้น และมีชื่อรายการขอบเขตพื้นที่ที่คุณสร้างไว้ในช่องด้านซ้ายมือ คุณสามารถเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ชื่อกลุ่มขอบเขตนั้น (1) แล้วคลิกที่ลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางขวา (2) ซึ่งชื่อกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่เลือกจะไปปรากฎในช่องด้านขวามือ เมื่อเลือกพื้นที่ครบถ้วน ให้คลิก "บันทึกวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกการตั้งค่า (รูปที่ 2) ซึ่งการจำกันพื้นที่แบบ Deny Zones จะมีวิธีการกำหนดเขตพื้นที่แบบเดียวกับแบบ Allow Zones

รูปที่ 2 วิธีการเลือกการจำกัดพื้นที่


        3. ภายหลังการกำหนดค่าการใช้งานพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้กับวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าที่เลือก ลูกค้าที่สามารถใช้งานวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้านั้นๆ ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
        

        หมายเหตุ การที่ระบบจะคำนวณราคาสินค้าได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นั้น สินค้าทุกชิ้นต้องมีการคิดค่าจัดส่งรูปแบบเดียวกันทั้งหมดด้วย หรือสามารถกำหนดได้ตามเงื่อนไงที่ระบบมีให้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.