×
การใช้งานสกุลเงิน

        เมื่อคุณทำการเพิ่มสกุลเงินและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถนำสกุลเงินดังกล่าวมาเป็นตัวเลือกในการแสดงราคาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ในขณะเข้าชมสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ได้ ในการเปิดใช้งานตัวเลือกสกุลเงินคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้ามาที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” เลือกเมนูย่อย “ปรับแต่งดีไซน์” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ปรับแต่งดีไซน์


        2. จากนั้นคุณจะพบในส่วนของการปรับแต่งดีไซน์ ให้คุณคลิกที่แท็ป "เลย์เอาท์" ในการใช้งานสกุลเงิน ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานและคลิก "บันทึก" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เปิดการใช้งานสกุลเงิน


        3. เมื่อกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ด้านมุมขวาบน คุณจะพบรายการตัวเลือกสกุลเงินตามที่ได้เพิ่มไว้ (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 รายการตัวเลือกสกุลเงิน


        4. เมื่อลูกค้าทำการเลือกสกุลเงินที่ต้องการ ระบบจะทำการแสดงราคา โดยเปลี่ยนราคาสินค้าตามสกุลเงินที่เลือกใช้งาน  จากรูปตัวอย่างจะเห็นได้ว่าระบบจะทำการคำนวณสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำหนดไว้ (รูปที่ 4 และ 5)

รูปที่ 4 ราคาสินค้าสกุลเงินบาท


รูปที่ 5 ราคาสินค้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.