×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้งานแบรนด์สินค้า

การใช้งานแบรนด์สินค้า

        เมื่อเราทำการสร้างแบรนด์สินค้า ภายในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว การจะจัดให้สินค้าอยู่ตามแบรนด์สินค้าต่างๆที่เราต้องการ เราต้องเข้าไปเพิ่มแบรนด์สินค้าให้กับชิ้นสินค้านั้นๆ ซึ่งคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปยังเมนู "สินค้า" เลือกเมนูย่อย "สินค้าทั้งหมด" เพื่อไปยังหน้ารายการสินค้า (รูปที่ 20)


รูปที่ 20 เมนูสินค้าทั้งหมด


        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มแบรนด์สินค้า (รูปที่ 21)

รูปที่ 21 แก้ไขรายการสินค้า


        3. ระบบจะแสดงส่วนการแก้ไขสินค้า ให้คุณเลื่อนลงด้านล่าง จบพบส่วนของ "แบรนด์" ให้คุณเลือกแบรนด์สินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิก "บันทึกสินค้า" (รูปที่ 22)

รูปที่ 22 เลือกแบรนด์ของสินค้า


        4. เมื่อคุณกลับไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่เมนู "แบรนด์" และคลิกไปที่แบรนด์สินค้าที่ได้กำหนดไว้ คุณจะพบกับสินค้าที่ได้เพิ่มไว้ในแบรนด์สินค้านั้นๆ (รูปที่ 23)

รูปที่ 23 สินค้าที่จัดอยู่ในแบรนด์สินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.