×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้งานแผนกสินค้า

การใช้งานแผนกสินค้า

        เมื่อเราทำการสร้างแผนกสินค้า ภายในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้ว การจะจัดให้สินค้าอยู่ตามแผนกสินค้าต่างๆที่เราต้องการ เราต้องเข้าไปเพิ่มแผนกสินค้าให้กับชิ้นสินค้านั้นๆ ซึ่งคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปยังเมนู "สินค้า" เลือกเมนูย่อย "สินค้าทั้งหมด" เพื่อไปยังหน้ารายการสินค้า (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการสินค้า
   

        2. จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มแผนกสินค้า (รูปที่ 2)


รูปที่ 3 แก้ไขสินค้า
   

        3. ระบบจะนำไปยังส่วนการแก้ไขสินค้า ให้คุณเลื่อนลงด้านล่าง จบพบส่วนของ "แผนกสินค้า" ให้คุณเลือกแผนกสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิก "บันทึกสินค้า" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 เลือกแผนกสินค้า
   

        4. เมื่อคุณกลับไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่เมนู "แผนกสินค้า" และคลิกไปที่แผนกสินค้าที่ได้กำหนดไว้ คุณจะพบกับสินค้าที่ได้เพิ่มไว้ในแผนกสินค้านั้นๆ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 สินค้าที่จัดอยู่ในแผนกสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.