×
การใช้งานและการปรากฏเรตติ้งและรีวิวประกอบสินค้า

        ไม่ว่าคุณจะกำหนดให้ร้านค้าออนไลน์มี หรือไม่มีการใช้งานเรตติ้งและรีวิว การปรากฏข้อมูลในส่วนของเรตติ้งและรีวิวจะมี 2 ลักษณะดังนี้
        กรณีที่ปิดการใช้งานพื้นที่รีวิว
        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลการใช้งานที่ส่วนเรตติ้งและรีวิว ในข้อมูลเรตติ้งจากผู้ขาย, เรตติ้งจากลูกค้า และรีวิวจากลูกค้าเป็น “ปิด” ทั้งหมด จะทำให้พื้นที่เรตติ้งและรีวิวไม่ปรากฏในหน้าการแสดงรายละเอียดสินค้า (รูปที่ 1)รูปที่ 1 ไม่มีการเปิดใช้งานพื้นที่รีวิว
   

        กรณีที่เปิดการใช้งานพื้นที่รีวิว
        ในกรณีที่เปิดการใช้งานพื้นที่รีวิว เมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกชมสินค้าในส่วนพื้นที่รายละเอียดสินค้า จะพบแท็บรีวิวสินค้าเพื่อให้ใช้งาน (รูปที่ 2)รูปที่ 2 แท็บรีวิวสินค้า


        เมื่อลูกค้าคลิกที่แท็บรีวิว จะพบพื้นที่การใช้งาน (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 พื้นที่การใช้งานรีวิว
   

        โดยลูกค้าสามารถรีวิวให้สินค้าที่กำลังเลือกชมได้ โดยการคลิกที่ “เพิ่มรีวิว” ในกรณีที่กำหนดค่าให้มีการเข้าสู่ระบบก่อนการรีวิว ลูกค้าจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อย หลังจากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าได้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 เพิ่มรีวิวสินค้า
   

        กรณีที่คุณเปิดให้ลูกค้าสามารถให้คะแนนเรตติ้งสินค้าได้นั้น ลูกค้าก็จะพบช่วงของคะแนนที่สามารถให้กับสินค้าชิ้นนี้ได้ และพื้นที่ต่อมาจะเป็นพื้นที่ในการรีวิวสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถใส่ข้อความติชมต่างๆให้กับสินค้าได้ตามต้องการ เมื่อระบุข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยให้คลิก “ดำเนินการ” เพื่อบันทึกข้อมูลที่ใส่ไว้
        และระบบจะนำข้อมูลการเรตติ้งและรีวิวดังกล่าวมาปรากฏในพื้นที่รีวิว (รูปที่ 5) เพื่อเผยแพร่ให้ลูกค้าท่านอื่นๆ ได้รับข้อมูล และลูกค้าท่านอื่นๆ สามารถรีวิวเพิ่มเติมได้


รูปที่ 5 ตัวอย่างรีวิวสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.