×
บทนำการใช้งาน Sale Page

Sale Page สิ่งที่ต้องมีเพื่อ “ปิดการขาย”
        เทคนิคการขายเป็นสิ่งสำคัญที่นักขายทุกคนต้องมี เทคนิคดี เป้าหมายชัดเจน ก็ทำให้สินค้าขายดีได้ แต่สิ่งที่จะเพิ่มการขายให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นคือ ระบบการทำงานที่มีคุณภาพ การใส่ใจเรื่องระบบการทำงาน ทำให้ผู้ขายมีผู้ช่วยที่สะดวกสบายและขยายช่องได้มากขึ้น ทาง Takraonline จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อมาตอบโจทย์การขายในยุคนี้

Sale Page คืออะไร?
        Sale Page คือ เว็บไซต์รูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไป ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จะมีประสิทธิภาพในการขายสินค้าได้ดีมาก เนื่องจากโครงสร้างเว็บไซต์ออกแบบมาให้อ่านง่าย กระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดการติดตาม อยากรู้อยากเห็น จึงทำให้ผู้เข้าชมเหล่านั้นกลายเป็นลูกค้าได้ในอนาคต 

        ดังนั้นหลักการของ Sale Page มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขายสามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเองและนำสินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าจัดเรียงลงให้เว็บไซต์ตามลำดับ ใส่ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และกระจายเว็บไซต์นี้ไปให้กับลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และช่องทางการขายสินค้าต่าง ๆ ที่มี เพื่อปิดการขาย เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

ตัวอย่าง Sale Page จาก Takraonline  

        การใช้งาน Sale Page ในระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ Takraonline จะรองรับการใช้งานผ่าน
เดสท็อปและสมาร์ทโฟน โดยการจัดการ Sale Page สามารถแบ่งขั้นตอนในการจัดการได้ดังนี้
        •    การสร้าง Sale Page
        •    การเพิ่มเนื้อหา Sale Page
        •    การแก้ไข Sale Page
        •    การลบ Sale Page

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.