×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใส่ Favicon

การใส่ Favicon

        Favicon คือ ไอคอนเล็กๆ ที่แสดงบนแท็บของเว็บบราวเซอร์ เพื่อง่ายต่อการจดจำเวลาเปิดแท็บบนบราวเซอร์เพื่อหาหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ ดังรูป

เนื่องจาก ไอคอนดังกล่าวจะถูกดึงไปใช้บนแท็บของเว็บบราวเซอร์ ดังนั้นขนาดที่แนะนำในการทำรูปภาพไอคอน Favicon ดังกล่าวจะมีขนาดอยู่ที่ 16x16 pixel หรือ 32x32 pixel และแนะนำทำเป็นสัญลักษณ์ให้คนจดจำได้ง่ายเกี่ยวกับเว็บหรือแบรนด์ธุรกิจของเรา และจำเป็นต้องเป็นไฟล์ชื่อ favicon.ico เท่านั้น

**ลูกค้าสามารถแปลงไฟล์รูปภาพทั่วไปเป็นไฟล์ .ico ได้โดยเลือกเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ได้จากหน้าค้นหาของ google โดยส่วนใหญ่เป็นเว็บให้บริการแปลงไฟล์ฟรี

ในระบบของ TakraOnline หลังจาก login เข้าระบบจัดการหลังบ้าน ส่วนการจัดการ Favicon อยู่ที่เมนู ปรับแต่งร้านค้า > ปรับแต่งดีไซน์ ที่แทบเมนู “โลโก้ / Favicon” กดเพิ่มรูป Favicon ที่เตรียมไว้ตามลูกศรในภาพด้านล่าง

หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” และลองทดสอบการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หากแท็บของเว็บบราวเซอร์ยังไม่แสดงผลสัญลักษณ์ Favicon ใหม่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะต้องทำการเคลียร์ค่าแคชของบราวเซอร์หรือรอเวลาให้บราวเซอร์ทำการอัพเดทค่าใหม่และทดสอบอีกครั้ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.