×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

        กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าจัดส่งสินค้าแบบคิดตามจำนวนสินค้า ในการกำหนดค่าจัดส่งคุณต้องตั้งราคาจัดส่งสินค้าของสินค้าชิ้นแรก และเมื่อลูกค้ามีการเพิ่มจำนวนสินค้า คุณจะคิดราคาค่าจัดส่งเพิ่มชิ้นละเท่าไหร่สามารถกำหนดได้ ซึ่งขั้นตอนการจัดการมีดังนี้ 

        1. ภายหลังการคลิกเพิ่มการจัดส่ง ระบบจะให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ให้คุณเลือก "ตามจำนวน" (1) จากนั้นคลิก "ถัดไป" (2) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง


        2. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามจำนวน (By Quantity) โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ปุ่มเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ราคาซื้อสินค้าชิ้นแรก/ชิ้นถัดไป

                สินค้าชิ้นแรก : ค่าขนส่งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นแรก (สกุลเงินบาท)

                สินค้าชิ้นถัดไป : ค่าขนส่งที่ต้องการบวกเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นต่อไป (สกุลเงินบาท)

        - เปิดใช้งาน? : ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์เปิด-ปิดการใช้งานให้มีสถานะเป็นสีฟ้า เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากคลิกที่สัญลักษณ์เปิด-ปิดการใช้งานให้มีสถานะเป็นสีเทา ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบตามจำนวนนี้ได้)


        3. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า"

        4. จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีจัดส่งสินค้าที่ตามจำนวนในชื่อที่คุณสร้างไว้ในหน้ารายการวิธีการจัดส่งสินค้า ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 รายการวิธีจัดส่งสินค้าที่คุณได้สร้างขึ่น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.