×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

ขั้นตอนการขอ Google Map API Key เพื่อใช้งานแผนที่ในร้านค้าออนไลน์(3.0 และ 3.1)

ขั้นตอนการขอ Google Map API Key เพื่อใช้งานแผนที่ในร้านค้าออนไลน์(3.0 และ 3.1)

     เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เรามีพื้นที่ให้เจ้าของร้านสามารถนำพิกัดแผนที่ใน Google Map มาระบุและแสดงผลในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 1 ซึ่งเจ้าของร้านจะต้องนำ "Google Map API Key" มาใส่ พร้อมกับหมายเลขละติจูดและลองติจูด จึงจะสามารถเปิดใช้งานแผนที่ได้ โดยการขอ Google Map API Key สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

รูปที่ 1 พื้นที่แสดงแผนที่ในร้านค้าออนไลน์

1.ให้คุณคลิกที่ลิงค์ https://cloud.google.com/maps-platform และคลิกที่ “GET STARTED" ตามรูปภาพ

รูปที่ 2 ปุ่ม GET STARTED

2.คลิกเลือกการใช้งาน Maps และกด CONTINUE

  รูปที่ 3 Enable Google Maps platform

3.ตั้งชื่อ project name ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก NEXT

  รูปที่ 4 ตั้งชื่อ project name

4.คลิก “สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน” เพื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตของเจ้าของร้านหากจำนวนการเข้าถึงแผนที่ต่อวัน เกิน 28,000 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่าย
อ้างอิงราคาจาก https://cloud.google.com/maps-platform

รูปที่ 5 “สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน”


5.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก “ถัดไป” ตามภาพที่แสดง

รูปที่ 6 คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการใช้งานแผนที่


6. ระบบจะแสดง API KEY ให้คุณทำการคัดลอกรหัส API KEY นำไปใส่ในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่ "DONE" เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอ Google Map API Key

รูปที่ 7 คัดลอก API KEY ของท่านดังภาพ จากนั้นคลิก DONE

 

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.