×
ขั้นตอนการขอ Google Map API Key เพื่อใช้งานแผนที่ในร้านค้าออนไลน์

        เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เรามีพื้นที่ให้เจ้าของร้านสามารถนำพิกัดแผนที่ใน Google Map มาระบุและแสดงผลในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 1 ซึ่งเจ้าของร้านจะต้องนำ "Google Map API Key" มาใส่ พร้อมกับหมายเลขละติจูดและลองติจูด จึงจะสามารถเปิดใช้งานแผนที่ได้ โดยการขอ Google Map API Key สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้


รูปที่ 1 พื้นที่แสดงแผนที่ในร้านค้าออนไลน์
   

        1. ให้คุณคลิกที่ลิงค์ https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key เพื่อเข้าไปยังหน้าผู้พัฒนาของ Google และคลิกที่ "GET A KEY" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ปุ่ม GET A KEY
   

        2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Enable Google Maps JavaScript API ให้คุณคลิกที่ Select or create project เพื่อสร้างชื่อ Project ใหม่หรือเลือกจาก Project เดิมที่มีอยู่  ในกรณีนี้ให้คุณสร้าง Project ใหม่ (Create a new project) และคลิก "ENABLE API" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 Enable Google Maps JavaScript API
   

        3. เมื่อคลิกสร้าง Project เรียบร้อยแล้ว ให้คุณตั้งชื่อ Project ของคุณ และให้คลิกเลือก "Yes" เพื่อตกลงใช้งาน API จากนั้นทำการคลิกที่ "CREATE AND ENABLE API" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 CREATE AND ENABLE API
   

        4. จากนั้นระบบจะแสดง API KEY ของคุณ ให้คุณทำการคัดลอกรหัส API KEY ไปใส่ในร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่ "FINISH" เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอ Google Map API Key (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 หน้าต่างแสดง API KEY

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.