×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่าพิกเซลของ Facebook (Facebook Pixel)>ข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบร้านค้าออนไลน์อนุญาตให้ใช้งาน
ข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบร้านค้าออนไลน์อนุญาตให้ใช้งาน

          เนื่องจากการใช้งาน Facebook พิกเซล องค์ประกอบของโค้ดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

               - โค้ดพื้นฐานพิกเซล (Base Code)

               - โค้ดเหตุการณ์ (Event Code)

          ซึ่งเงื่อนไขของการติดตั้งโค้ดพื้นฐานพิกเซล เจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำโค้ดพื้นฐานพิกเซลนี้ไปติดตั้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ แต่โค้ดเหตุการณ์ (Event Code) เจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำโค้ดในส่วนนี้ไปติดตั้งที่หน้าเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ

          จากเงื่อนไขการติดตั้งที่ทาง Facebook กำหนด และเพื่อไม่ให้เจ้าของเว็บไซต์ยุ่งยากในการติดตั้ง ทำให้ทีมงานตะกร้าออนไลน์ได้ดำเนินการติดตั้งโค้ดเหตุการณ์ไว้ที่หน้าเว็บเพจที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถดำเนินการตามหัวข้อ “การติดตั้ง Facebook Pixel” โดยที่ไม่ต้องกังวลการเพิ่มโค้ดมาตรฐานไปยังหน้าเว็บเพจที่ต้องการ โดยข้อมูลเหตุการณ์ และเว็บเพจที่ทางทีมงานได้ติดตั้งโค้ดเหตุการณ์ไว้ให้มีรายละเอียดในตารางรายละเอียดการใช้งานข้อมูลโค้ดเหตุการณ์

          ตารางรายละเอียดการใช้งานข้อมูลโค้ดเหตุการณ์

ชื่อเหตุการณ์


รายละเอียดเหตุการณ์


หน้าเว็บเพจ


ดูเนื้อหา (View Content)
ข้อมูลการเข้าไปรับชมเนื้อหาในหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณ
หน้าเนื้อหาต่างๆ เช่น default, Blog, Content, product list
การค้นหา (Search)
ข้อมูลการเข้าใช้งานหน้าการค้นหาไม่ว่าจะเป็นจากการค้นหาแบบง่ายและแบบละเอียด
-  AdvancedSearch
-  AdvancedSearchResult
หยิบใส่ตะกร้า (Add To Cart)
ข้อมูลการเข้าไปคลิกปุ่มซื้อสินค้าที่หน้าสินค้า
-  ProductDetail 
เพิ่มลงในรายการสิ่งที่อยากได้ (Add To Wish list)
ข้อมูลการคลิกสินค้าที่สนใจจากลูกค้า
-  Wishlist
เริ่มการชำระเงิน (Initiate Check Out)
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในส่วนเริ่มต้นขบวนการสั่งซื้อ (ภายหลังการคลิกชำระเงินเมื่อเลือกสินค้าเสร็จสิ้น)
-  Checkout (step 1)
-  OnepageCheckout
เพิ่มข้อมูลการชำระเงิน (Add Payment Info)
ข้อมูลการสั่งซื้อเมื่อลูกค้าเลือกรูปแบบชำระเงินและไปยังหน้ายืนยันคำสั่งซื้อในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงิน
-  OrderSummary
ซื้อสินค้า (Purchase)
ข้อมูลการแจ้งผลการสั่งซื้อสินค้าเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ
-  CheckoutComplete
ข้อมูลลูกค้า (Lead)
การส่งข้อมูลติดต่อของลูกค้าไม่ว่าจากหน้าติดต่อเรา หรือการรับจดหมายข่าวที่ยืนยันการส่งข้อมูลเรียบร้อย
-  ContactUs
-  Newsletter
การลงทะเบียนเสร็จสิ้น (Complete Registration)
ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือเป็นตัวแทน Affiliate หรือเป็นตัวแทน Dropship กับร้านค้าออนไลน์
-  RegisterFinish
-  AffiliateRegister
-  DropshipRegister


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.