×
ตั้ง Sale Page เป็นหน้าแรก

         Sale Page สามารถนำมาทำเป็นหน้าแรกก่อนเข้าหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ ตัวอย่างกรณีนำมาใช้งาน เช่น การแจ้งข่าวสารประกาศของร้าน, นำเสนอโปรโมชั่นที่ต้องการให้ลูกค้าเห็น, หน้าประกาศวันสำคัญต่างๆ

 
เมื่อเข้าไปที่หน้าการจัดการระบบหลังบ้าน ที่เมนู SALE PAGE > ตั้งค่า Sale Page
 
 

1.เปิดการใช้งานตั้ง Sale Page เป็นหน้าแรก

2.เลือก Sale Page ที่สร้างไว้และต้องการนำมาเป็นหน้าแรกก่อนเข้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.