×
บทนำการกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้า

        ในการขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในบางครั้งต้องมีการกำหนดราคาค่าจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อสั่งซื้อสินค้า และในบางครั้งการกำหนดค่าจัดส่งสินค้าทางเจ้าของร้านค้าต้องการมีช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน ทำให้ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้ารองรับให้คุณเจ้าของร้านค้าได้เลือกใช้มากกว่า 1 วิธี โดยรูปแบบค่าจัดส่งสินค้าที่คุณสามารถกำหนดได้มีดังนี้

        1. กำหนดค่าขนส่งแบบค่าคงที่

        2. กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

        3. กำหนดค่าขนส่งตามน้ำหนักรวมของสินค้า

        4. กำหนดค่าขนส่งตามยอดรวมของออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.