×
บทนำการจัดการการแสดงผลเมนูหน้าเว็บไซต์

        โดยปรกติค่ามาตรฐานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์จะมีการแถบเมนูเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเมนูมาตรฐานจะแสดง (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 พื้นที่การแสดงเมนูหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


        ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลเมนูได้ตามต้องการ โดยการจัดการพื้นที่เมนูคุณสามารถปรับเปลี่ยนคำที่แสดง หรือเรียงลำดับการแสดงเมนูได้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.