×
บทนำการจัดการข่าวสารและประกาศ (Blog)

        ในส่วนของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถสร้างเนื้อหาข่าวสาร, โปรโมชั่นประจำเดือน หรือจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อแจ้งหรือประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าได้ สำหรับพื้นที่ข่าวสารและประกาศนี้ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้ทราบ ตามวันและเวลาที่เนื้อหาถูกบันทึกเข้าในระบบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกดูเนื้อหาของข่าวสารและประกาศประจำแต่ละเดือน เลือกดูตามประเภทของบทความ และลูกค้ายังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ผ่านพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่เราเตรียมไว้ให้ได้อีกด้วย ในการใช้งานข่าวสารและประกาศสามารถจัดการได้ตามหัวข้อดังนี้
        1. การเปิด-ปิด การใช้งานข่าวสารและประกาศ
        2. การจัดการหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ
        3. การจัดการเนื้อหาของข่าวสารและประกาศ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.