×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการตัวเลือกของสินค้า

บทนำการจัดการตัวเลือกของสินค้า

        กรณีที่สินค้ามีตัวเลือกในการเลือกซื้อ เช่น กระโปรงที่ต้องการขายมี 4 ขนาด เมื่อลูกค้าสั่งซื้อกระโปรงจะต้องระบุขนาดที่ต้องการซื้อด้วย โดยที่เจ้าของร้านไม่ต้องทำการสร้างสินค้าแยกชิ้น แต่สร้างเป็นรายการตัวเลือกให้ลูกค้าได้ระบุเมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างตัวเลือกของสินค้า


        คุณสามารถสร้างชุดตัวเลือกของสินค้าเพื่อนำไปใช้งานกับสินค้าที่ต้องการได้ด้วยตัวคุณเอง โดยเวลาใช้งานตัวเลือกของสินค้าคุณต้องใช้งานทั้งชุดตัวเลือกของสินค้า ดังนั้นจำนวนของตัวเลือกสินค้าสามารถสร้างได้ไม่จำกัด ซึ่งขั้นตอนในการจัดการตัวเลือกของสินค้า เริ่มตั้งแต่

        - การสร้างตัวเลือกของสินค้า

        - การลบตัวเลือกของสินค้า

        - การแก้ไขตัวเลือกของสินค้า

        - การแก้ไขตัวเลือกย่อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.