×
บทนำการจัดการตัวแทน Affiliate

        ในกรณีที่ตัวแทน Affiliate นำ URL ที่มี Affiliate Code ไปแนะนำบอกต่อ เพื่อชักชวนให้ลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องจัดการรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น และรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจัดการกับตัวแทน Affiliate มีดังนี้
        1. การจัดการรายการ Affiliate
        2. การเรียกดูการเงินของตัวแทน Affiliate
        3. การจัดการการเงินของตัวแทน Affiliate


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.