×
บทนำการจัดการผู้ค้าส่ง

        คำว่า "ผู้ค้าส่ง" ในระบบของ TakraOnline ไม่ได้หมายถึงบัญชีลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าทีละจำนวนมากๆ เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงบัญชีที่ลูกค้าที่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำ หรือบัญชีลูกค้าที่เจ้าของร้านค้าต้องการขายสินค้าให้ในราคาพิเศษ เจ้าของร้านค้าก็สามารถกำหนดให้บัญชีลูกค้าเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มผู้ค้าส่งได้ ซึ่งการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่งในเบื้องต้น มี 2 กรณีด้วยกัน

        1. กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย

        2. กรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยสมัครสมาชิกกับร้านค้าออนไลน์ แต่ละกรณีมีรายละเอียดดังนี้


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.