×
บทนำการจัดการภาษาที่ใช้แสดงในร้านค้าออนไลน์

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ มีการออกแบบให้รองรับการแสดงผลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า โดยการแสดงผลของภาษาในร้านค้าออนไลน์นั้นแบ่งตามผู้ใช้งาน คือลูกค้า และเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ฉะนั้นการตั้งค่าการใช้งานภาษาจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

        1. การตั้งค่าภาษาสำหรับการจัดการระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

        2. การตั้งค่าภาษาสำหรับการแสดงผลในหน้าร้านค้าออนไลน์


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.